บริษัท เคเอ็นเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (KNK ENGINEERING AND SERVICES CO., LTD.)

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อบริการตรวจสอบความปลอดภัยงานเครื่องกล ให้แก่โรงงานอุตหกรรมและ บริษัทหรือหน่วยงานต่าง ซึ่งควบคุมการตรวจสอบทุกขั้นตอนโดยวิศวกรผู้ถือใบประกอบวิชาชีพเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร ที่มีประสบการณ์โดยตรง และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมขนส่งทางบก เป็นต้น สามารถออกหนังสือรับรองความปลอดภัยในด้านต่างๆได้ตามที่กฎหมายกำหนด

บริการของเราดังนี้

  1. บริการงานพิจารณาตรวจและทดสอบรถยนต์และรถขนส่งใช้ระบบเชื้อเพลิง LPG และ CNG
  2. บริการงานพิจารณาตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler)
  3. บริการงานพิจารณาตรวจรับรองการตรวจสอบระบบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท์ (Fork lift)
  4. บริการตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน
  5. บริการงานพิจารณาตรวจสอบถังลมโรงงานอุตสาหกรรม (Air Receiver Tank)
  6. ตรวจสอบรับรองการเสริมแหนบ เพลาลอย ยกสูง โหลดเตี้ย ซันรูฟ เปลี่ยนจากขับ 2 เป็นขับ 4 ดัดแปลงระบบเบรค ดัดแปลงระบบกันสะเทือน ดัดแปลงระบบบังคับเลี้ยว ดัดแปลงห้องโดยสาร การซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุที่กระทบกับตัวรถ การดัดแปลงโครงคัสซี และอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ
  7. บริการติดตั้ง GPS ตามระเบียบกรมขนส่งทางบก
  8. บริการงานอำนวยการควบคุมการสร้าง งานซ่อม หรือการผลิต
  9. บริการงานออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรม

© 2017 knkeng-services.com All Rights Reserved.