1. บริการงานพิจารณาตรวจและทดสอบรถยนต์และรถขนส่งใช้ระบบเชื้อเพลิง LPG และ CNG

2. บริการงานพิจารณาตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler)

3. บริการงานพิจารณาตรวจรับรองการตรวจสอบระบบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท์ (Fork lift)

4. บริการตรวจสอบระบบทำความเย็น และจัดทำรายงานต่อกรมโรงงาน

5. บริการงานพิจารณาตรวจสอบถังลมโรงงานอุตสาหกรรม (Air Receiver Tank)

6. ตรวจสอบรับรองการเสริมแหนบ เพลาลอย ยกสูง โหลดเตี้ย ซันรูฟ เปลี่ยนจากขับ 2 เป็นขับ 4 ดัดแปลงระบบเบรค ดัดแปลงระบบ กันสะเทือน ดัดแปลงระบบบังคับเลี้ยว ดัดแปลงห้องโดยสาร การซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุที่กระทบกับตัวรถ การดัดแปลงโครงคัสซี และอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ

7. บริการติดตั้ง GPS ตามระเบียบกรมขนส่งทางบก

8. บริการงานอำนวยการควบคุมการสร้าง งานซ่อม หรือการผลิต

9. บริการงานออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรม

© 2017 knkeng-services.com All Rights Reserved.